Haller Péter, a Haller család erdélyi ágának megalapítója 1500-ban Budán született. Még fiatalon Nagyszebenbe költözött, ahol hamarosan polgárjogot szerzett. 1529-ben már a város elöljáróságának tagja. Először 1549-ben választották meg polgármesterré. 1552-ben szebeni királybíróvá nevezték ki. 1570-ben halt meg Szebenben. Haller Péter a Nagyszeben főterén álló házat 1537-ben vásárolta meg. Az épület azt követően mintegy 350 évig maradt a család tulajdonában. A kapukeret és a homlokzati domborművek Haller Péter idejében - 1550-körül készültek.